Lunes, Enero 30, 2012

Kadalasang nagagamit sa isang pangungusap na mali ang kahulugan.

Ito ay isang komposisyon gamit ang mga karaniwang salita na minsa'y nagagamit natin ng mali. 
Tulad ng: may, mayroon, subukin, subukan, pahirin, pahiran, operahin, operahan, iwan, iwanan, sundin, sundan, tungtong, tuntong, at tunton.


Halina't basahin at nawa'y magusutuhan ninyo ang aking komposisyon :">


Isang Magiliw na MananayawMay kanya-kanyang kwento ang bawat isa sa atin. May mga gawaing nagsasalamin sa kung ano tayo sa mundo at kung ano ang ating pagkatao. Ako, simple lang ang gusto ko at iyon ay ang sumayaw.

May hilig ba kayo sa pagsasayaw? Kung mayroon, halina't ibabahagi ko ang aking kwento.

Ang buhay ng isang mananayaw ay hindi madali. Tulad ko, marami kaming pinagdadaanan, kumabaga proseso. Sa pagsasayaw susubukin ang iyong abilidad, pisikal na kakayanan at katatagan. Sa pagsasayaw rin ninyo masusubukang gumalaw gamit ang buong katawan nang tuloy-tuloy sa loob ng isang kanta o di kaya'y musika. Sa bawat pag indak, at pag galaw ay pawis ang katumbas nito na dapat pahirin upang hindi matuyo at magkasakit. Tuwing hapon ito ang aming pinagkakaabalahan. Pagkatapos ng pag-eensayo ay oras na sa pag-uwi, sabik na sabik ako dahil alam ko gayundin ang aking mga magulang na naghihintay sa aking pag-uwi. Magbibihis ng damit at sapatos, aayusin ang gamit at papahiran ng polbo ang mukha na halatang pagod at saka na magsisiuwian sa kanya-kanyang tahanan.

Araw-araw kaming ganito, nag-eensayo upang maging mas mabuti at magaling na mananayaw. Ngunit hindi natin hawak ang pagkakataon. Hindi maiiwasan na may mga aksidenteng mangyari kahit pa tripleng ingat ang aming ginagawa. Ako ay nahulog habang pinapasan ng aking mga kasama. Nabali ang aking paa at agad naman akong dinala sa malapit na pagamutan, at doon nalamang kailangan daw akong operahan. Ooperahin ang aking kanang paa sa lalong madaling panahon upang maisaayos ang buto at hindi lumala. Napaiyak ako dahil alam kong matatagalan at kailangang paglaanan ng mahabang panahon upang ako ay maging mabuti at makapagtanghal nang muli sa harap ng madla. Ngunit ang aksidenteng nangyari ay naging mitsa ng aking pagiging isang mananayaw. Abot hanggang langit ang galit at pagkasuklam ng aking mga magulang sa aking pagsasayaw. Pinagbawalan at pinaghigpitan ako ng aking mga magulang sa aking pagsasayaw. Hindi ko lubos maisip na sa isang iglap lang maglalaho ang lahat-lahat nang aking pinaghirapan. Sa napakaraming taon, ginugol ko ang aking oras sa pagsasayaw bukod sa aking pag-aaral. Iiwan ko na ang mundo ng pagsasayaw. Iiwanan ko na rin ang responsibilidad ko sa aking mga kasama. Wala na akong magagawa pa dahil iyon ang gusto ng aking mga magulang. Susundin ko na lamang ang nais nila kesa dagdagan ko pa ang kanilang pasanin. Ang lahat-lahat nang aking mga pangarap ay magugunaw. Ang yapak ng aking mga tiya na balak kong sundan ay hindi ko na kailanman magagawa. Malabo na ang bakas ng daang nakalaan para sa isang mananayaw na tulad ko kung kaya't ito ay mahirap nang tuntunin. Ang tanging magagawa ko na lamang ngayon ay ang pagtuntong sa aking mga magulang na sa kabila ng lahat ay nariyan parin sa aking tabi.

Sa pagkalam ng aking tiyan bubuksan ang kaldero na sisidlan ng mga ala-alang kailanman hindi na mauulit muling ilalagay ang tungtong nito upang matakpan at kasabay nito ay ang pagsara ng aking pinto bilang isang magiliw na mananayaw.

Kung at kong...

Mga halimbawa ng pangungusap gamit ang salitang "kung" bilang pangatnig at "kong" na tumutukoy sa tao.

Kung:
 1. Magugunaw ang aking mundo kung ako ay iyong iiwan.
 2. Mauubos ang aking pasensya kung hindi mo ako titigilan.
 3. Tatanggapin ko kung hindi talaga tayo nakalaan para sa isa't isa.
 4. Babagsak ako kung hindi ko ito tatapusin.
 5. Hindi ka tao kung hindi ka marunong magmahal.
Kong:
 1. Pilipinas kong mahal.
 2. Pagmamahal kong wagas.
 3. Pinili kong iwan ka para maging masaya ka.
 4. Gagawin kong katawa-tawa ang sarili ko sagutin mo lang ako.
 5. Hahayaan kong maging masaya ka sa pilig ng iba.

Nang at Ng...

Mga halimbawang pangungusap ng "nang at ng":
Nang:


a. PANGATNIG


 • Nang dumilim sila ay natakot.
 • Ako ay napaluha nang siya'y namatay.
 • Nang ang lahat ay nagwakas, siya ay nabahala.
 • Ako ay nangulila nang siya ay lumisan.
 • Ako ay nagutom nag kami ay naglakad pauwi.
b. INUULIT
 • Gupit nang gupit ang barbero.
 • Suyo nang suyo ang manliligaw.
 • Kahol nang kahol ang aso.
 • Sigaw nang sigaw nang masunog ang bahay.
 • Tahi nang tahi ng damit ang mananahi.
c. PANDIWANG PANURING
 • Ako ay umuwi nang maaga.
 • Ako ay napasulong nang wala sa oras.
 • Ako ay natulog nang tanghaling tapat.
 • Siya ay nawala nang ilang dekada.
 • Kami ay magkaibigan nang matagal na panahon.

Ng:

a. TUWIRANG LAYON
 • Uminom ng tubig.
 • Tumakbo ng matulin.
 • Nagsulat ng nobela.
 • Kumain ng mangga.
 • Nakalunok ng watusi.
b. AKTOR O TAGATANGGAP
 • Pinaliguan ng kanyang ina ang kanyang anak.
 • Pinasan ng tao ang isang sakong bigas.
 • Tinulungan ng bata ang matanda sa pagtawid.
 • Tumawag ng pasahero ang mamang konduktor.
 • Iniwan ng ina ang sanggol.
c. PAGMAMAY-ARI NG ISANG BAGAY
 • Ang mata ng aso ay nakakatakot.
 • Ang labi ng dilag ay nakakahumaling.
 • Ang kamay ng bata ay napakaliit.
 • Ang mukha ng binibini ay napakaganda.
 • Ang mata ng lalake ay nanlilisik.

Linggo, Enero 29, 2012

Ang pag-ibig ay...

Lahat ng bagay ay may layunin. At sa bawat layunin may resultang maaaring inaasahan or hindi.

Tanong ko lang, ano nga ba ang layunin ng pag-ibig?


Sa aking kaalaman, ang pag-ibig ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa pagkatao ng isang indibidwal. Ito rin ay maaaring maging instumento ng pagkakaisa at kapayapaan hindi lamang sa pagitan ng dalawang indibidwal kundi maaari ring sa sangkatauhan. Ngunit bakit may pag-ibig? Dahil ito ang nag-uugnay sa bawat isa at nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng relasyon ng may pagmamahal. Ano nga ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay isang masidhing damdamin, sinasabing maraming kahulugan ngunit mas mainam na ito'y mararamdaman upang malaman mo kung ano ang pag-ibig. Napakahalaga ng pag-ibig sapagkat kung wala ito ay hindi mabubuo ang pagkatao at pagiging nilalang kung walang pag-ibig. Hindi ka matatawag na tao kung hindi ka nang galing sa pag-ibig, ginawa nang may pag-ibig, at namuhay ng puno ng pag-ibig. Kahit ang pinakamahirap na tao sa mundo ay nakakadama ng pag-ibig o di kaya'y ang pinakamasamang tao ay may pag-ibig na natitira sa puso nito. Hinid mahalaga kung ano, sino, paano at gaano kasakim ang isang tao, kung ito'y marunong at may pag-ibig sa puso, tiyak posible at magagawa nito ang lahat-lahat. Sa bibliya, Juan 3:16 nagsasabing "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ang pag-ibig ng Diyos ay wagas at walang pasubali, walang hinihinging kapalit, walang limitasyon, walang kinikilalang katayuan sa buhay, walang pinipili at maging ang kanyang bugtong na anak ay handang isakripisyo para sa ikakaligtas ng sangkatauhan.
Ito ang pinakamabuting halimbawa kung ano ang layunin, bakit, sino, paano at ano ang kahalagahan ng pag-ibig. Ngunit, nararapat lamang na magsimula tayo sa maliit. Mahalin muna natin ang ating sarili upang tayo rin ay makapagbigay ng pagmamahal sa iba.